Dorte Falch

Ifølge Sundhedsstyrelsen er ca. 140.00 danskere afhængige af alkohol og ca. 585.000 har et skadeligt forhold til alkohol.

DU ER IKKE ALENE !

Alkoholbehandlingen hos Dorte Falch er et intensivt, individuel forløb, der henvender sig til dig, for hvem alkohol og konsekvenserne af hyppigt drikkeri er kommet til at fylde for meget i din hverdag.

Behandlingen tager udgangspunkt i forståelsesrammen fra  WHO (verdensundhedsorganisationen), der anerkender alkohol-afhængighed som en sygdom ( ICD-10). Ingen vælger frivilligt at udvikle alkoholafhængighed!

Her er nogle af symptomerne på et alvorligt alkoholproblem:

  • Trang til at  drikke/vi tænker ofte på alkohol
  • Kontroltab / Har svært ved at stoppe, når indtaget af alkohol er startet (ingen stopklods)
  • Toleranceudvikling – der skal mere til for at opnå samme virkning
  • Skjult drikkeri
  • Drikker alene
  • Abstinenssymptomer
  • Black-outs

Da det er en ambulant behandling betyder dette, at du kan passe dit arbejde og dine hjemlige familiemæssige forpligtelser, mens du er i behandling. Behandlingen er naturligvis anonym og fortrolig. Der videregives ikke oplysninger til myndigheder og andre instanser.

Der vil derfor være stor fleksibilitet i forhold til tidsmæssigt at tilpasse dine behov for, i hvilket tidsrum behandlingen kommer til at foregå.

For at optimere og opnå en høj af succesrate i behandlingen inddrages såvel partner samt nærmeste pårørende til en vis grad af behandlingen. Under hele forløbet vil der desuden være mulighed for tæt tlf. opfølgning/kontakt.

Du skal påregne en del hjemmeopgaver

KONTAKT & priser

Kontakt via mail til 
info@dortefalch.dk
eller
30 89 49 86

Pris 24.000,- for hele forløbet