Dorte Falch

Med baggrund i mange års bred, terapeutisk erfaring ser jeg det som min fornemste opgave at hjælpe dig til at opdage nye indsigter, strategier og muligheder. Det er vigtigt for mig at skabe en tillidsfuld relation til dig og komme ind til kernen af din udfordring , så du kan genfinde livsglæden og vejen videre frem til det liv, du inderst inde ønsker at leve.

Jeg arbejder ud fra en systemisk, løsningsfokuseret og narrativ tilgang.
I den systemiske tilgang er fokus særligt på at se os selv ud fra det perspektiv, at vi ER vores relationer og agerer ud fra fra vores roller i disse. Nogle gange kan vi have en tendens til at fastlåse os og definere os selv ud fra disse roller, hvad enten de er ”tildelte” eller ”selvvalgte”.

I den løsningsfokuserede tilgang er opmærksomheden ikke så meget rettet mod problemet – men snarere mod hvordan vi kan bringes et nyt sted hen, og hvordan vi konkret kan nå derhen.

I den narrative tilgang handler det om, at vi ofte skaber fastforankrede fortællinger og overbevisninger om os selv, som på en måde bliver sandheden for os. Men det er faktisk muligt for os at ændre disse fortællinger og på den måde skabe en ny, anderledes og opbyggelig fortælling. Denne kan være med til at ændre hele din virkelighed, dine følelser og din opfattelse i det hele taget.

Desuden er min tilgang altid mindfulness-baseret som en væsentlig forståelsesramme i forhold til at arbejde med tanker, følelser og krop.

Jeg tilbyder:

  • Individuel terapi
  • Parterapi
  • Familierådgivning
  • Børne/unge samtaleforløb
  • Pårørendesamtaler vedr. misbrug

Kontakt & priser

Kontakt via mail til 
info@dortefalch.dk
eller 30 98 49 86

Se priser