Dorte Falch

Jeg tilbyder workshop eller et 8 ugers tilpasset Mindfulness-forløb til virksomheder.

Disse tilbud har til formål at forebygge stress hos medarbejderne samt at afhjælpe symptomer hos allerede sårbare og stressramte medarbejdere .

Et tilbud om MINDFULNESS PÅ ARBEJDSPLADSEN vil være medvirkende til optimere medarbejdernes trivsel.

  • Der er 35.000 medarbejdere i de danske virksomheder, der lider af stress.
  • 430.000 oplever alvorlige symptomer på stress.
  • Stresssymptomer øger sygefraværet.
  • Undersøgelser viser, at mange medarbejdere har svært ved at fokusere og koncentrere sig, og at deres opmærksomhed vandrer andre steder hen i løbet af hverdagen.

Alt dette påvirker naturligvis kvaliteten og præstationerne i forhold til indsatsen.

Men vigtigst af alt handler arbejdsmiljøet i høj grad om tilfredse og glade medarbejdere, hvor den enkelte medarbejders trivsel er i højsædet. Dette er naturligvis til glæde for den enkelte medarbejder – men også til stor gavn for virksomheden. Mindfulness understøtter positive følelser samt øger evnen til fokus og opmærksomhed.

MINDFULNESS WORKSHOP:

Medarbejderne vil på denne workshop få en indføring i hele MIndfulness-tanken såvel i  teori som  praksis. I vælger selv, om jeg kommer til virksomheden, eller om I ønsker at komme til min praksis i Køge.

Workshoppen er af 4 timers varighed.

Workshoppen vil træne din evne til at få større sindsro, selvindsigt, nærvær, evne til opmærksomhed og mindske stress og uro. Der er mange muligheder.

Desuden vil du som medarbejder få nogle timer til fordybelse og nærvær med dig selv – men også en fælles teambuilding-oplevelse med dine kollegaer.

Workshoppen vil give dig :

  • Teoretisk oplæg om Mindfulness
  • Evidens
  • Meditationsøvelser
  • Stresshåndtering
  • Kognitive terapeutiske refleksionsøvelser.

8 UGERS MINDFULNESS

-FORLØB I VIRKSOMHEDEN:

Dette tilbud henvender sig til de medarbejdere der allerede oplever stress / sårbarhed eller andre mistrivselssymptomer.

Som virksomhed kan I samle et hold af denne målgruppe. I vil som virksomhed gøre en aktiv indsats i forhold til at hjælpe disse udsatte medarbejdere i deres arbejdstid, således at de ikke skal presses yderligere udenfor arbejdstiden til at håndtere deres situation.

Jeg kommer til virksomheden eller medarbejderne kommer til mig efter jeres valg.

Mindfulness-forløbet er en personlig udviklingsrejse, der hjælper medarbejderne til at være mere i balance, herunder stresshåndtering.

Gennem træningen opnåes en større indsigt i forhold til at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner.

Vi vil arbejde intenst med at opøve evnen til at være opmærksom og til at være til stede i nuet, hvilket vil være medvirkende til at give mere ro og større mod til at give slip. I programmet benytter vi også den kognitive adfærdsterapi.

Programmets effekt er videnskabeligt veldokumenteret og udviklet af Jon Kabat –Zinn v/ Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA.

Mindfulness har målbar effekt på bl.a. stress, depressioner, tankemylder, katastrofetanker, behov for kontrol, smerter og angst.

 Undervisningsforløbet er bygget op over 8 sessioner i et mindre hold på max. 12 personer.

De 8 sessioner vil foregå gennem 1 ugentlig session på 2 timer.

Her vil der være en vekselvirkning mellem mere teoretiske oplæg, undervisning, guidede meditationer, refleksions-øvelser samt støttende coaching.

Desuden må den enkelte deltager påregne hjemmeøvelser/træning som en væsentlig del af forløbet.

Jeg tilbyder

MINDFULNESS WORKSHOP

4 timers varighed.
Max 16 personer pr. hold.

Pris: 6500,-

Kontakt  
info@dortefalch.dk
eller 30 89 49 86

8 UGERS MINDFULNESS

8 sessioner á 2 timers varighed.
Max 12 personer pr. hold.

Pris: 16.500,- for hele forløbet

Kontakt  
info@dortefalch.dk
eller 30 89 49 86